Oda Thorsen

Oda thorsen er svaksynt

Jente 13 år på skoleplassen med utstrakte armer