Johannes Openberring

Bildet viser forsiden av boka. Det er et tegnet øye i en avgrenset sirkel mot lysegul bakgrunn