Kari Undeland med blindestokker

Kari Undeland og Magne Bjørndal reiser til Etiopia med hvite stokker i august

Kari Undeland som viser noen hvite stokker.