KABB lånere

KABBs referansegruppe for lydbiblioteket

KABBs referansegruppe for lydbiblioteket består av Bjørg Sundsvalen, Heidi vestbye, Ranveig Bredesen, Mette Lilleeng, Morte Odner Eriksen og Inger Slang