IMG_0426

Sammen er vi sterke.

To par hender som bygger på hverandre.