ptr

Bagne Bjørndal på konferanse i Etiopia

Magne Bjørndal prater med et av medlemmene i BCA.