Janette

Janette Røseth er psykolog og foratter - og nå holder hun foredrag for oss i KABB.