Styre 2019

Nytt styre 2019

Bak fra venstre: Øyvind Woie, Kari Undeland, Ove Heskja, Hilde Grumstad, Mette Lilleeng, Inger Slang. Foran f.v.: Marianne Schill Reinsnes, Sidsel Bredvei, Cathrine Ahlsen og Bjørn Hansen