Pinse

Om kirkens begynnelse.

Forside som viser illustrasjon av mange mennesker utenfor en bymur.