Rytme

Bildet viser forsiden av boken

Forsiden er en tegning av Maria Mannberg, det er en variasjon over treenighetsikonet