BCA sitt kontor

BCA Addis Abeba

Etioper i et lite rom med slitte stoler.