Asbjørn Gabrielsen foto

En mann snakker i telefonen