kapellet

En person står foran i et kapell og leser en tekst. Det sitter 6 personer i benkeradene