modumstue

En gruppe synshemmede sitter i stuene på Institiutt for sjelesorg. Sola skinner inn gjennom vinduene.