Magne Bjørndal

Magne Bjørndal prest

Magne Bjørndal som står ved alteret og forretter nattverd.