kabb_organist-14

Organisten Solveig Marie Oma sitter på orgelkrakken i Oslo Domkirke