Heidi med piano

Heidi sitter og spiller på pianoet.

En kvinne sitter og spiller på et piano.