1 Velkommen til forestilling

Kurt Ove Mæland

Blind gitarist som spiller i en kirke.