Home Arrangementer Årsmøte i Oslo forening av KABB

Årsmøte i Oslo forening av KABB

KABB Oslo og Omegn inviterer til årsmøte i Norges Blindeforbund fylkeslaget lokaler i Sporveisgata søndag 5. mars klokken 18:00.

Andakt og nytt fra KABB ved Øyvind Woie. Møtet ledes av Jon Ivar Dypedal og årsmøtet ledes av Torleif Kahrs.

Ønsker du å lese valgkomiteens innstilling til nytt styre så ta kontakt med KABB på telefon 69 81 69 81 eller send en epost til kabb@kabb.no

Her er styrets årsmelding:

Årsmelding 2022 for KABB Oslo og Omegn 2022

Styret har i denne styreperioden bestått av:

Jon Ivar Malum Dypedal leder

Mette Lilleng

Nina Jonsen

Tor Ulland

Torleif Kahrs

Åge Andersen vara/har deltatt på alle møter.

Innledning:

Den nye styreperioden som fulgte etter årsmøtet i mars 2022 ble preget av å vøre det første året med normal drift av foreningen etter pandemien, skjønt det har ikke vært helt normalt. Vi har hatt litt færre møter og arrangementer enn foreningen har pleid å ha. Styret har lyst til at foreningen skal fornye seg og i løpet av året har vi gjennomført et par forsøk på å gå i en litt ny retning. Vi har hatt «bli med i Fagerborg kirke» og «Synstolket kunst og konsert i Oslo Domkirke». Parallelt med dette har vi gjennomført et antall tradisjonelle møter i Sporveisgata.

Aktivitet

Det første møtet i denne styreperioden var årsmøtet 6. mars 2022. Andakten ble holdt av generalsekretær i KABB Øyvind Woie og selve årsmøtet ble ledet av Torleif Kahrs over telefon fordi han var hjemmeværende med sykdom. Valgkomiteens forslag til styre ble godt tatt imot og vedtatt i tillegg meldte Åge Andersen sin interesse på møtet og ble valgt inn i styret.

Søndag 22 mai hadde vi det første arrangementet utenom huset i denne styreperioden, da dro vi sammen på gudstjeneste i Fagerborg kirke. Vi gav folk muligheten til å bestille tilrettelagt materiell, sanger og annet som skulle brukes under gudstjenesten. Arrangementet var ikke veldig godt annonsert og det var heller ikke veldig mye oppmøte, selv om det var interesserte av medlemmene som ikke kom. Opplevelsen og erfaringen var vel at konseptet kan utvikles, men at det er stor forskjell mellom menighetene og de fleste syntes nok at sin lokale kirke var best. Her vil styreleder legge til at i tråd men KABBs strategi om å nå lengre ut mener jeg at denne type arrangement er viktige.

Lørdag 24 september 2022 bar det tid for synstolket kunst og konsert i Oslo Domkirke. Det har vært viktig for styre å utvikle seg videre, og en modell å lage arrangementer som utenfor «huset». Og som medlemmene våre synes er relevante og har lyst til å delta på. Dette ble vedtatt av styret allerede i forrige styreperiode og ledet til et godt samarbeid med kantor Solveig Marie Oma, Oslo Bispekontor og Oslo Domkirke. Frank Tangen deltok som en slags sekretær fra KABB. Vi hadde i alt tre fysiske planleggingsmøter. Det første var med Knut Erik Tveit fra Olso Bispekontor, Frank Tangen Fra KABB, samt to administrativt ansatte fra Oslo Domkirke og undertegnede. Det andre var med Valborg Aarseth Stene (domkirkeprest), Solveig Marie Oma, Mette Lilleng, Frank og undertegnede. To dager før hadde også Valborg, Solveig Marie og undertegnede en fysisk gjennomgang i Domkirken.

Selve arrangementet forløp på en lørdag klokken 14:00 som var i Domkirkens åpningstid. prest Valborg O. Stene leste opp et synstolket manus på noen utvalgte deler av kunsten som finnes i kirken. Solveig Marie spilte orgelmusikk Innimellom avsnittene i synstolkingen. Det var anslagsvis et sted mellom 60 og 100 deltagende på arrangementet. Det synstolkede manuset var skrevet av Serina Nachnebel som også har laget Holmsbu kirke og for NRK.

Søndag 6. november 2022 var det et vanlig medlemsmøte i Sporveisgaten 10. Magne Mjærum fra diakoniutvalget i Fagerborg menighet stod for andakten. Møtet ble ledet av Åge Andersen og Jon Ivar Dypedal.

Søndag 4 desember var juleavslutning med julesanger i Sporveisgata 10. Ranveig Bredesen spilte piano til sangene.  Møtet ble ledet av Nina Jonsen og Tor Uland.

Søndag 5. mars 2023 planlegges det siste medlemsmøtet i Sporveisgaten for dette styret. Møtet ble ledet av Mette Lilleng.

Styrets arbeid og annonsering

Styret har hatt i alt seks styremøter. Samtlige har vært som telefonmøter. I tillegg har det vært litt møtevirksomhet i forbindelse med arrangementet i Domkirken. Alle møtene våre har vært annonsert gjennom KABBs SMStjeneste og på KABBs  facebook og/eller nettsider. Vi har i liten grad eller ikke annonsert via KABBpod rett og slitt fordi vi i styret ikke har vist om dette er en kanal som funker, fr4ekvens på utgivelsene og så videre.

For styret 20.01.2023

Jon Ivar Malum Dypedal

 

Annen informasjon

Regnskap for 2022 presenteres på møtet.

Valgkomiteen presenterer sine kandidater til nye styremedlemmer på årsmøtet.

Alle som er medlem av KABB har stemme- og forslagsrett.

Medlemskap koster 125 kr pr år og kan tegnes hos KABB eller gjennom KABB sin nettside https://gi.kabb.no/medlem

Kontakt KABB, 69 81 69  81 eller kabb@kabb.no

Medlemskap kan også tegnes ved oppmøte på årsmøtet, før møtet starter og betales via VIPPs eller kort-terminal.

 

 

Dato

05 mar 2023
Expired!

Tid

18:00 - 21:00