Home Arrangementer Årsmøte i KABB Agder forening av KABB

Årsmøte i KABB Agder forening av KABB

Innkalling til årsmøte

Kjære KABB-medlem og KABB-venn i Agder!

2 mars 2023 innkaller KABB Agder lokalforening til årsmøte.

Møtet holdes i Lund menighetshus, Marviksveien 5, Kristiansand. Vi samles i peisestua klokken 18.30.

Det blir servering, derfor må vi ha påmelding innen 16. februar til leder Inger Anne Ilebekk 901 14 514, epost inger.anne.ilebekk@icloud.com

Foruten vanlige årsmøtesaker som årsrapport, regnskap og valg, skal vi drøfte opprettelsen av en felles forening for hele Agder-fylket. I tillegg blir det besøk av generalsekretær Øyvind Woie, som holder andakt og informerer fra KABB

Sakliste

Navneopprop

Åpning v leder Inger Anne Ilebekk.

Godkjenning av innkalling

Valg av dirigent

Valg av referent

Valg av tellekorps

Valg av 2 protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding

Godkjenning av regnskap

Innkomne saker fra medlemmer

Saker fra styret

Valg

Har du forslag til saker som du vil at årsmøtet skal behandle så må de sendes styret  innen 16.02.2023.

ÅRSMELDING 2022 / 2023

Vi startet med årsmøte den 24.03.2022. På årsmøtet møtte også generalsekretær Øyvind Woie som var møtedirigent.

Styret har bestått av: Inger Anne Ilebekk, leder, Grete Skoland Kaspersen, sekretær, Marianne Schill Reinsnes, styremedlem, Jørgen Søvisdal, varamedlem, Lars Abjørn Ilebekk, kasserer – uten møteplikt

Det har vært 12 styremøter i løpet av perioden – 10 i 2022 og 2 i 2023. Grunnen til at vi har hatt mange styremøter i løpet av året er at vi har arrangert kirkevandring i Kristiansand Domkirke og St. Ansgar Katolske Kirke samt at vi har jobbet med planlegging av 3 konserter som skal foregå i 2023.

I tillegg til flere styremøter i forbindelse med konsertene, har det vært en egen komite som har bistått styret.

Komiteen har bestått av: Harry Valdal, Grete Skoland Kaspersen, Morgan Thoresen og Ole Aas Hansen

Vi har arrangert 6 medlemsmøter i denne perioden.

28.04.2022 hadde vi et forberedende møte til kirkevandringen. Grete og Hilmar orienterte om den katolske kirke. Inger Anne var møteleder. 16 deltok på dette møtet. Menyen på dette møtet besto av pizza.

25.08.2022 var Marianne møteleder mens Inger Anne hadde dagens andakt.18 deltok på dettemøtet. Menyen besto av rundstykker.

27.10.2022 var det kirkevandring. Inger Anne og Grete delte på ledelsen av dette møte. Etter vandringen møttes vi i Lund kirke til pizza. Øyvind Woie var med oss denne dagen. 30 personer deltok på denne dagen. Noen kom helt fra Oslo for å delta Det har aldri aldri før vært så mange deltakere på et medlemsmøte

24.11.2022 var det julemøte. Lars Rekaa hadde foredrag om sin pilegrimstur til Santiago de Composela. 26 deltok på dette møtet. Julemenyen besto av snitter. Marianne hadde utlodning på turer Oslo-Kiel – 3 gavekort.
Jørgen arrangerte geografiske rebuser

15.01.2023 konsert med Wolfgang Plagge. Her deltok også Øyvind Woie. Vi var spent på om det i det hele tatt ville komme folk til konserten. Det kom ca 60 tilhørere, og vi mener vi kan være fornøyde med det.

19.01.2023 medlemsmøte – Inger Anne leder – Marianne og Frode deltar med foredrag fra Tanzania. Meny for dagen – rundstykker. Det kom ca. 18 personer til dette møtet.

Kristiansand, 02.03.2023

Inger Anne Ilebekk (s)

For styret

Sammenslåing av foreningene i Aust og Vest-Agder

Av Øyvind Woie, generalsekretær

Vi i KABB gleder oss over KABB-engasjementet som finnes i Agder. Dette er til inspirasjon i hele organisasjonen. Gjennom en årrekke har det vært drevet et trofast foreningsarbeid i de to fylkene, Aust- og Vest Agder, til glede og velsignelse for alle. Etter sammenslåing 1. januar 2020 har spørsmålet dukket opp om også det er naturlig å se for seg en forening eller et lag for hele fylket. ¨

Sentralt i KABB tror vi tiden er inne for å tenke nytt og foreslår at det dannes en hovedforening for KABB i Agder fylke, med utgangspunkt i Vest-Agder forening av KABB. Samtidig mener jeg at venneforeningen i Arendal kan bestå som en aktivitet i Agder forening av KABB.

Vest-Agder forening av KABB har holdt til i Kristiansand og hele tiden hatt kontakt med KABB. Det har vært avholdt årsmøter, ført regnskap, gjennomført valg av styrer, arrangert faste møter og aktiviteter. Aust-Agder forening har på grunn mangel på folk til styreverv m.m. heller valgt å satse på aktiviteter og treff. De har også endret navn til «Aust-Agder KABB venner». Venneforeningen har også bidratt med penger til KABB

Det vil være flere fordeler med å ha en forening for hele fylket.

Det blir lettere å søke offentlige midler

Informasjon og kontakt med medlemmer blir lettere

Medlemmene trenger ikke forholde seg til gamle fylkesgrenser

Rekrutteringsgrunnlaget for organisasjons- og styrearbeid blir bedre

Mulighet for økt samarbeid med kirke og kristenliv

Organisasjonen får en sterkere posisjon i fylket

Generalsekretær i KABB foreslår at årsmøtet i Vest Agder forening av KABB gjør følgende vedtak:

  • Vest Agder forening av KABB endrer navn til Agder forening av KABB.
  • «Aust-Agder KABB venner» innlemmes som en aktivitet i Agder forening av KABB.
  • Årsmøtet velger et nytt styre for Agder forening av KABB.
  • Årsmøtet ber styret lage forslag til nye vedtekter for Agder forening av KABB
  • Årsmøtet oppfordrer det nye styret til å jobbe med å tilby aktiviteter og samlinger flere steder i Agder.
  • Årsmøtet oppfordrer også styret til å søke midler til drift og utvikling av foreningen kommunalt, på fylkesplan og fra ulike stiftelser, fond og legater.
  • Minst ett styremedlem skal representere gamle Aust-Agder

Annen informasjon

Forslag til vedtekter legges frem på årsmøtet

Regnskap for 2022 presenteres på møtet.

Valgkomiteen presenterer sine kandidater til nye styremedlemmer på årsmøtet.

Alle som er medlem av KABB har stemme- og forslagsrett.

Medlemskap koster 125 kr pr år og kan tegnes hos KABB eller gjennom KABB sin nettside https://gi.kabb.no/medlem

Kontakt KABB, 69 81 69  81 eller kabb@kabb.no

Medlemsskap kan også tegnes ved oppmøte på årsmøtet, før møtet starter og betales via VIPPs eller kort-terminal.

Spørsmål rettes til:

leder Inger Anne Ilebekk 901 14 514, epost inger.anne.ilebekk@icloud.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

02 mar 2023
Expired!

Tid

18:30 - 21:00