Minimalistic watercolor hand-painted nativity scene: baby Jesus Christ, manger, Joseph and Mary in a nativity scene with the star of Bethlehem

Bildet illustrer julen ved å vise Josef og Maria sammen med Jesusbarnet