kurt og hege

To personer sitter oppe ved et alter og spiller og synger.