helkonf

Seks personer står foran i en kirke. En mann har med seg gitar. To har prestekjoler