Home Arrangementer Vil du være med å videreutvikle KABB?

Vil du være med å videreutvikle KABB?

Flere mennesker sitter ved bord i en møtesal

Invitasjon til organisasjonskurs 9.-11. juni 2023, Danvik folkehøgskole i Drammen.

På vegne av landsstyret i KABB har vi gleden av å invitere til organisasjonskurs for tillitsvalgte og andre som er interessert i å jobbe for KABB lokalt eller å være med på KABBlaget.

Går du med en ide om noe KABB bør gjøre der du bor eller på sted i nærheten av deg, vil du starte strikkekafe eller invitere til kurs om tro og helbredelse. KABB trenger deg – bli med på kurs!

Temaet for kurset er «Samling i bånn». KABB trenger å ruste opp, bygge og utvikle organisasjonen vår. Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer og gi mer støtte til lokalt arbeid. Vi ønsker å inspirere og motivere til felles innsats mot felles mål.

KABB har tre lokalforeninger, Stavanger/Rogaland, Agder og i Oslo. Men vil ønsker også å skape lokal aktivitet på andre steder. Det kan være kurs eller enkeltstående samlinger.

Målet med kurset er å inspirere og skolere styremedlemmer og frivillige personer i lokalforeningene våre, eller andre KABBmedlemmer som har lyst til å engasjere seg lokalt og regionalt for KABB.

Du kan delta på samlingen uten å binde deg eller forplikte deg til noe. Det viktigste for oss er å ha med oss folk som har konkrete tanker og behov KABB kan gjøre noe med.

KABB ønsker å gi foreninger og foreningsarbeidet gode og trygge rammer å jobbe innenfor, derfor er det blant annet behov for felles kjøreregler i form av enkle vedtekter for lokalforeninger og lokalt arbeid. Landsstyret presenterer et forslag til nytt regelverk på kurset i juni. Dere inviteres til å være med å utforme disse rammene og drøfte hvordan vi kan få gode praktiske rutiner helt ned i foreningene.

Kurset vil være en blanding av inspirerende foredrag og workshops hvor vi jobber sammen med utgangspunkt i der KABB og deres forening er i dag og de erfaringene vi har gjort, mot målene i strategiplanen om å jobbe mer lokalt.

Vi vil spesielt legge vekt på hvordan ulikheter i KABB kan trekke sammen mot et felles mål. Vi er mange forskjellige folk som bruker KABB, men vi har mye til felles som kan bli vår styrke.

Styret i foreningen oppfordres til å sende alle faste styremedlemmer på kurset og gjerne tipse generalsekretær om det er andre som bør være med på et slikt kurs.

KABB dekker selvfølgelig alle utgifter i forbindelse med arrangementet for deltaker og evt ledsager, dersom man ønsker å ha med sin egen.

Kurset er planlagt fra fredag ettermiddag/kveld til etter lunsj på søndag. Drammen har svært gode tog og bussforbindelser. Vi bistår med henting på stasjon m.m.

Ta kontakt med Øyvind Woie, generalsekretær i KABB, oyvind.woie@kabb.no, 400 20 801 for mer informasjon. Har du lyst til å være med, men bor et sted der det ikke er noen forening eller lokallag så ta kontakt.

Dato

09 - 11 jun 2023
Expired!

Tid

16:00 - 14:00