Home Arrangementer tekstverksted Tekstverksted – tekster fra Bibelen

Tekstverksted – tekster fra Bibelen

Velkommen til tekstverksted på nett. Er du interessert i hvilke tekster som leses i kirken, og har du lyst til å høre hva andre tenker om søndagens bibeltekster? Diakon Hilde Grumstad leder møtet der alle kan være med og dele sine tanker om ord fra Bibelen. Nederst i denne posten finner du tekstene i sin helhet.

Samlingene foregår via Zoom og er et videomøte.

For å bli med kan du trykke på denne lenken:
https://us02web.zoom.us/j/81851114433
Dette gjelder deg som deltar fra mobiltelefon, pc eller nettbrett.

Du kan også ringe inn til nettmøtet fra en hvilken som helst telefon og delta gjennom telefonen. Da ringer du telefonnummer: 239 605 88
Når du på engelsk blir bedt om slå møte-id/meeting ID, tast denne tallkoden med firkanttast til slutt:  818 511 144 33#

Hvis du vil være med på møtet med mobil, men synes det er vanskelig med det lange nummeret, kan du ta kontakt med diakonen 978 94 370. Hun vil hjelpe deg med å lage en fast nettmøtekontakt i kontaktlista du har på mobilen.

 

Tekster for 2. søndag i treenighetstiden:

Johannes 3, 26-30
Salmene 67, 2-6
Galaterne 3, 23-29

Johannes 3, 26 – 30

De gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» 27 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. 28 Dere er selv mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Den salvede, men jeg er sendt i forveien for ham. 29 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. 30 Han skal vokse, jeg skal avta.

Salme 67, 2 – 6

2 Gud være oss nådig og velsigne oss,

Gud la sitt ansikt lyse for oss! Sela

3 Da skal din vei bli kjent på jorden,

din frelse blant alle folkeslag.

4 Folkene skal prise deg, Gud,

alle folk skal prise deg!

5 La folkeslag glede seg og juble,

for du dømmer folkene med rettferd

og leder folkeslagene på jorden. Sela

6 Folkene skal prise deg, Gud,

alle folk skal prise deg!

Paulus’ brev til Galaterne 3, 23-29

Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Stikkord:

Dato

29 mai 2024

Tid

19:00
Kategori