Tag Archive for: tekstverksted

Kjersti Lium

Tekstverksted – tekster fra Bibelen

Velkommen til tekstverksted på nett. Er du interessert i hvilke…
Kjersti Lium

Idemyldring om synstolkeprosjekt

Hva må til for at gudstjenester, begravelser, bryllup og ander arrangementer eller seremonier i kirken blir trygge og tilgjengelige hvis man er blind, svaksynt eller lesehemmet?
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett

Velkommen til tekstverksted før 1. søndag i advent. Sokneprest…
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett

I tekstverkstedene følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster.  Døveprost Linda Berntzen blir med på høstens første tekstverksted. Vi snakker om kommende søndags tekst, som er fra Matteus 8,14-17.

Tekstverksted på nett. Tirsdag 31. januar kl. 19.00.

I tekstverkstedene følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Denne samlingen ledes av Kjartan Bergslid. Mange vil kjenne ham fra Hoeggen menighet i Trondheim og som pilegrimsprest. Sist sommer var han med og ledet KABB sin pilegrimsvandring til Nidaros. Snart er han i gang som prost i Østre Borgesyssel prosti i Østfold. Møtet er åpent for alle, starter kl. 19 og varer ca. en time.
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett. Onsdag 30. november kl. 19.00.

I tekstverkstedene hver annen onsdag kveld følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Denne samlingen ledes av Benedicte Aass, som er sokneprest i Sande og selv synshemmet.
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett. Onsdag 16. november kl. 19.00.

I tekstverkstedene hver annen onsdag kveld følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Denne samlingen ledes av Benedicte Aass, som er sokneprest i Sande og selv synshemmet.
Kjersti Lium

Tekstverksted onsdag 18. mai kl. 19

I tekstverkstedet denne tirsdagen skal vi se nærmere på prekenteksten som skal brukes under KABBs generalforsamling på Hurdal i juni. Teksten er hentet fra Apostlenes Gjerninger, kapitel 9, vers 1 - 19. Den handler om Saulus som møter Kristus, mister synet midlertidig og blir apostelen Paulus. KABBs styreleder Kjersti Lium og diakon Hilde Grumstad leder samtalen, og alle er velkommen til å delta - eller bare lytte. Møtet er åpent for alle, starter kl. 19 og varer ca. en time.
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett – og vi tenner lys og ber for Ukraina. Onsdag 16. mars kl. 19.00.

I tekstverkstedene hver annen onsdag kveld følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Denne samlingen ledes av Benedicte Aass, som er sokneprest i Sande og selv synshemmet.
Kjersti Lium

Tekstverksted på nett – og vi tenner lys og ber for Ukraina. Onsdag 9. mars kl. 19.00.

I tekstverkstedene hver annen onsdag kveld følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Denne samlingen ledes av Benedicte Aass, som er sokneprest i Sande og selv synshemmet.