Home Arrangementer Tekstverksted tirsdag 25. april
Hilde Løwèn Grumstad, diakon i KABB

Tekstverksted tirsdag 25. april

I tekstverkstedene følger vi kirkeåret, og snakker om førstkommende søndags tekster. Du finner teksten nederst i denne omtalen.

Denne samlingen ledes av KABBdiakon Hilde Grumstad.

Møtet er åpent for alle, starter kl. 19 og varer ca. en time.

For å bli med på møtet kan du trykke på denne lenken:
https://us02web.zoom.us/j/81851114433
Dette gjelder deg som deltar fra mobiltelefon, pc eller nettbrett.

Dersom du vil ringe inn til nettmøtet fra en hvilken som helst telefon, så ringer du telefonnummer: 239 605 88
Når du på engelsk blir bedt om slå møte-id/meeting ID, tast denne tallkoden med firkanttast til slutt:  818 511 144 33#

Dette er tekstene vi skal snakke om:

Johannes 16, 16 – 22

Sorgen skal bli til glede
16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’? 18 Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han snakker om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.

Jesaja: 54, 7-10

Et lite øyeblikk forlot jeg deg,
men i min store barmhjertighet
tar jeg deg tilbake.

8 Mens harmen flommet,
skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk,
men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg,
sier Herren, som løser deg ut.

For meg er dette som Noah-flommen.
Slik jeg sverget at Noah-flommen
aldri mer skulle komme over jorden,
slik sverger jeg nå at jeg aldri mer
skal bli harm på deg og true deg.

10. For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min godhet aldri vike fra deg,
min fredspakt skal ikke vakle,
sier Herren, som viser deg barmhjertighet.

Fil 12 3-14

Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon,  vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus:  Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Filemons tro og kjærlighet
Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner.  5 For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus.  Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større innsikt i alt det gode vi har i Kristus.  Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for meg. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot.
Filemon og Onesimos
8 I Kristus kunne jeg nå med full rett pålegge deg å gjøre din plikt,  9 men for kjærlighetens skyld vil jeg heller rette en bønn til deg. Her er jeg, den aldrende Paulus, nå også som Kristi Jesu fange, 10 og jeg ber deg for Onesimos, barnet som jeg har fått her mens jeg sitter i lenker. 11 En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for meg og deg. 12 Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. 13 Jeg ville gjerne ha beholdt ham hos meg, så han kunne ha hjulpet meg i ditt sted når jeg nå bærer lenker for evangeliets skyld. 14 Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør, skal ikke skje av tvang, men frivillig.

Dato

25 apr 2023
Expired!

Tid

19:00 - 20:00