LOGOS

Bibelleseringens visjon er å lese Guds Ord, leve i det og leve det ut i hverdagen.

Logos er en daglig bibelleseplan med kommentartekster av høy kvalitet som kommer ut fire ganger årlig.

Hensikten med Logos er å inspirere og oppmuntre deg til daglig bibellesning.

Bruker du Logos som din Bibelleseplan for du hjelp til: Å la bibelteksten møte tro, liv og tanke.

Å oppdage Guds store gjerninger.

Bibelmeditasjon og ettertanke, takk og bønn.

Nå kan du låne siste utgave her