Påsketro i pesttid

Forsiden av boka Påsketro i pesttid av Erik Varden