Skaperkoden

Av: Oskar Skarsaune
Skaperkoden, har moderne naturvitenskap knekket den?
Moderne ateister begrunner ofte sin ateisme med naturvitenskaplige argumenter. Darwins utviklingsteori kan begrunne at alt levende liv er fantastisk godt tilpasset sine omgivelser – uten at det er nødvendig å føre inn en intelligent skaper som forklaring. Moderne teorier om universets tilblivelse kan se ut til å gjøre «hypotesen Gud» overflødig. Denne boken drøfter og tar stilling til disse spørsmålene. I sin forståelse av moderne naturvitenskap kommer forfatteren ateistene et godt stykke i møte. Samtidig viser han at man på dette grunnlaget kan komme til andre og overraskende konklusjoner.
Tid: 9 timer og 44 minutter
Innleser: Randi Hasselgård