Søken etter stillhet

Av: Charles Ringma

I denne samlingen av korte, reflekterte tekster fungerer Thomas Merton som samtalepartner for forfatteren, som øser av Mertons klostererfaring for å hjelpe oss til å tenke over den motivasjonskilden vi bygger vårt liv, arbeid og tjeneste på.

Søken etter stillhet oppfordrer ikke til en spiritualitet som trekker oss mot Gud og fjerner oss fra smerten, behovene og utfordringene i verden. I stedet understreker den nødvendigheten av å søke stillhet hos Gud for å kunne lytte og deretter handle; å frigjøre seg for å kunne finne styrke; å bli fylt for å kunne tjene.

Misjon springer ut av kontemplasjon.