Vanens makt – tankens og viljens betydning for livet vårt

Av: Jan-Kristian Viumdal

Har du tenkt over at de fleste valgene du tar er et resultat av de vanene du har lagt deg til?

Vanens makt, viser oss at vi alle er styrt av våre tanker og vaner, og at dette påvirker livet vårt på godt og vondt.

Boka lærer oss om Bibelens syn på tanker og tankebygninger. Vi møter en rekke personer fra Bibelen som opplever hvordan tankene og tankebygningene deres styrer deres valg og dermed bestemmer deres liv. Vi kan lære hvordan vi kan trekke lærdom av deres gode eller dårlige valg. Spørsmål til samtale og ettertanke finnes til slutt i hvert kapittel.