Home Arrangementer Gudstjeneste i Vardåsen kirke, Asker. 5. november kl. 11.

Gudstjeneste i Vardåsen kirke, Asker. 5. november kl. 11.

 

Vi inviterer til gudstjeneste på Alle Helgensdag i Vardåsen kirke, sentralt i Asker. Adresse: Vardefaret 40, Borgen.
I denne gudstjenesten vil vi teste ut synstolking av liturgien.

KABB er i gang med et prøveprosjekt i samarbeid med Asker prosti og kirkerådet, som vi kaller «Synstolking i kirken». I løpet av ett år skal ulike former for universell utforming og tilrettelegging av gudstjenester og kirkelige handlinger prøves ut. Dette skal resultere i en veiledning for norske menigheter.
Dette er første gudstjeneste i prosjektet.

Vi vil svært gjerne ha med deltakere som kan gi tilbakemeldinger etter gudstjenesten. Evalueringen fra deltakerne vil danne grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Du kan altså ikke regne med en ferdig universelt utformet gudstjeneste.
Du må gjerne bare komme direkte til kirken, eller du kan melde fra til diakon Hilde Grumstad på forhånd, tlf. 978 94 370. Bor du i Oslo, kan vi ordne transport. Det betales også en godtgjøring på 500 kroner per gang til de som deltar på prøvegudstjenestene.

Her er mer om gudstjenesten denne søndagen:
Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Offerformål: Menighetsarbeidet
Prekentekst: Matt 5,1-12
Nattverd
Liturg: Solveig Vatn Weisser
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud

Dato

05 nov 2023
Expired!

Tid

11:00 - 13:00