Menighetsblad på lyd

Vi leser inn menighetsblader slik at syns- og lesehemmede får tilgang på informasjon og inspirasjon fra sin lokal menighet eller kirke.