Med din hjelp kan vi fortsette å gi et kristent tilbud til blinde, svaksynte og lesehemmede i Norge.

KABB mottar statlig tilskudd og penger fra ulike fond og bidragsytere. Men det er dessverre ikke nok. Vi er avhengige av gaver fra enkeltpersoner og menigheter for å klare å løse de oppgavene vi står overfor.

Din støtte er med å gjøre at syns- og lesehemmede får bistand og tilrettelegging til å utvikle og bevare kristen tro. Som fastgiver i «Berørt» er du med på en viktig solidaritets-handling som bidrar til likeverd og inkludering.