Ansikt til ansikt

Av Erling Rimehaug

Artiklene i denne boken omfatter et vidt register av emner fra samfunns- og kirkeliv. Lavmælt i formen, velorientert i sak og tydelig på eget ståsted henvender forfatteren seg til sine lesere med kommentarer og refleksjoner på en måte som inviterer til ettertanke og dialog.

De fleste av artiklene har tidligere stått i Vårt Land. De øvrige artiklene har stått på trykk i det norske tidsskriftet Strek, i det svenske tidsskriftet Pilgrim og i det danske tidsskriftet Levende Vand.

Avenir Forlag