Nytt prosjekt i Etiopia

Bertemious Christian Association (BCA) ønsker å dele troen på Jesus med alle, og særlig med mennesker med synsnedsettelser. KABB støtter dette arbeidet.

Etiopia er det landet i verden som antas å ha flest blinde per innbygger. KABB vil være til stede for blinde og svaksynte i dette enorme afrikanske landet. KABBs misjons-engasjement kommer fra blinde og svaksynte selv. Det har vært lang tradisjon å støtte misjonsprosjekter der midler går fra blinde og svaksynte i Norge til prosjekter for blinde og svaksynte i utviklingsland. Engasjementet for BCA i Etiopia er nytt, og samarbeidet er kommet i gang gjennom KABBs svenske søsterorganisasjon Syskonbandet.

 – Midlene samles inn på KABBs leirer og arrangementer i tillegg til enkeltgaver, og støtten som sendes er uavhengig av KABBs øvrige gaveinntekter, forklarer administrasjonsleder Inger Slang.

KABB har forpliktet seg til en fast årlig støtte til prosjektet i Etiopia. Og i august reiser to representanter fra KABB til Addis Abeba for å oppdatere seg om arbeidet og feire BCA sitt 25-års jubileum.

BCAs visjon er å dele evangeliet med alle, spesielt mennesker med synshemming. Organisasjonen vil skape oppmerksomhet rundt blinde og svaksynte i menighetene og gi ordet om Jesus videre for å hjelpe og utruste til et godt liv. Organisasjonen har 700 medlemmer og ønsker å arbeide for forskjellige utdanningstiltak for synshemmede og tilrettelegging generelt. En del av målsettingen er å påvirke politiske og økonomiske ledere til å se at mennesker med funksjonsnedsettelser kan være aktive deltakere i samfunnet, samt påvirke til at samfunnet skal forstå at en hel generasjon av mennesker med funksjonsnedsettelser kan være godt utdannede medmennesker.

Kilde: BCA «Purpose of the organization»

BCA, Etiopia

Bertemious Christian Association

Etiopiske blinde mangler hjelpemidler. KABB samler inn penger til blindestokker, som våre representanter skal ta med under besøket i august. Èn stokk koster 250 kroner.
Du kan gi ditt bidrag via Bidra.no!