De som så ham

Av Jostein Ørum

40 påskebetraktninger. Dette er en bok om de som så Jesus fra Nasaret den siste uken han levde. Forfatteren følger Lukasevangeliets framstilling av påskefortellingen. Her finner han førti mennesker som så Jesus, fra han kom ridende inn i Jerusalem, til han ble overgitt, gjennom den lange fredagen da håpet forsvant, til søndag morgen, da flere fortalte at de så ham igjen.

Noen sto nært, andre sto på avstand. Noen var sinte, noen var glade. Noen bare så på.

Dette er en bok om disse førti menneskene. Men aller mest er det en bok om ham de så.