Omstart

Av Einar Nymoen

Livet er ikke for pingler og kan fare hardt med noen hver. Mange trenger eller lengter etter en omstart for troen på evangeliet og troen på livet. Det finnes en nådefull direkterute mellom oss og Gud, men mange velger å ta en lang omvei eller parkere – livet blir for vondt, og et oppgjør og en ny begynnelse føles for krevende og smertefullt.

Gjennom Omstart får vi hjelp til å tro på nye begynnelser for oss selv og andre. I boken møter vi medmennesket som deler levd liv og sin vei til omstart, og sjelesørgeren og predikanten som gir trøst og gode råd gjennom reflekterte, treffsikre formuleringer. Bak det hele banker et varmt hjerte for Gud og mennesker.