Derfor sørger jorden

I denne boken ser Peter Halldorf på klimatrusselen med de bibelske profetenes visjonære blikk.

Tittelnummer: 803804

Innleser: Ella Gyri Groven

Her kan du låne boka