Elsket. Uansett.

Av: Johan Reftel

50 lettleste og innholdsrike andakter for ungdom.

Hver andakt tar utgangspunkt i en bibeltekst og gir innspill til bønnetemaer. Johan Reftel (f. 1971) er svensk forfatter og forsamlingspedagog. Han har skrevet flere metodebøker for bl.a. konfirmantopplæringen i Svenska kyrkan. Stykkene i «Elsket. Uansett.» består av en forklarende bibelutleggelse der forfatteren legger vekt på å trekke tråder inn i ungdommenes liv.

Håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, Romerne 5.5.