God morgon – radioandakter

Av: Geir Gundersen
Geir Gundersen har halde morgonandaktar i NRK i over 40 år. Tidene har skifta, men dei jordnære og tydelege orda hans om tru har heile tida gått rett til hjarte på nye generasjonar radiolyttarar.
Refleksjonane til Geir Gundersen er prega av erfaringar frå eit langt liv som truande menneske, erfaringar som både er personlege og allmenne.
Her er 119 andaktar til kvardag og høgtid – sorg og glede. Ei andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet. Med forord av Nils-Øivind Haagensen.
Lest inn hos Verbum forlag
Tid: 10 timer  25 minutter
Boknummer 803778
Lenke til boken i KABBs lydbibliotek