Håpets Gud

Av: Marit Thingbø

Etter lang tids tjeneste i Kenya og Pokot reiser Marit Thingbø og ektemannen Leif med evangeliet til datoogafolket i Tanzania.

Datoogaene er et nomade- og kvegfolk. I dag er de å finne både på slettene ved Hanangfjellet, ved Eyasisjøen, i Morogoro og ute ved kysten. Minoritetsgruppen på rundt 250 000 mennesker er kjent for å holde tradisjonen høyt, de er selvstendige og ser med skepsis på skolegang og modernisering. Aller helst vil de leve slik de alltid har gjort – for seg selv.

Thingbø etablerer seg ved foten av Hanangfjellet, i den søvnige byen Katesh. Dette blir deres utgangspunkt for møter med nye mennesker og nye landskap – og nye, rike opplevelser av hvordan evangeliet finner feste i den enkelte.                 

Lunde Forlag