Hva er det du ser?

Ranveig er blind og i denne teksten forteller hun om typiske, litt komiske situasjoner som fort kan oppstå når en seende person skal forklare for en blind. Teksten er lest av Jørgen Øyvåg.