Hver dag, hver natt

Av: J. Philip Newell

Boken er en samling morgen- og kveldsbønner i keltisk tradisjon. Bønnene er ordnet tematisk; her er bønner for rettferd og fred, for helbredelse, omsorg for jorden, etterfølgelse, gjestfrihet og åpenhet. Bønnene bygger på gamle keltiske bønner fra samlingen Camina Gadelica. Gamle ord og enkle bønner møter det moderne mennesket og gir gjenklang. Kanskje hjelper de oss til å se at himmelens liv er vevd sammen med jordens liv.