Hverdager med Gledens Herre

Av: Helga Hugdal

«Det er viktig å plukke glede i det daglige. Jeg har sagt til Gud flere ganger at «nå trenger jeg å oppleve noe positivt.» Denne bønnen gjør at øynene mine lettere ser de små og store under og gleder omkring meg. Øynene mine oppdager de små lysstreif, selv om veien fortsetter i ulendt terreng.»,  sier forfatteren. Boken består av 52 andakter om store og små hverdagsgleder. Stykkene egner seg både til egen refleksjon og høytlesning.