Magne Lunde har skrevet boken: Dagens fullkorn og tips til overraskelse

Overraskelser som ringer i vann

Magne Lunde er blind. Han lever og ånder for å være en positiv overrasker. Han leder en stille bevegelse av gode gjerninger som sprer seg som ringer i vann.

Til daglig leder Magne Lunde firmaet MediaLT, en bedrift som jobber med universell utforming av teknologi og hjelper offentlige og private aktører med tilrettelegging. Det opptar mye av hverdagen hans, men ved siden av det, har han et sterkt frivillig engasjement i bevegelsen Overraskelse. Overraskelse er et aksjeselskap der alt som tjenes gis bort. Midlene går til å støtte overraskelser og til å spre overraskelsesideen.

Nylig har Magne Lunde gitt ut boken «Dagens fullkorn og tips til overraskelse». Dette er en bok med korte tekster, en for hver dag i året, der leseren får presentert et visdomsord kalt fullkorn, noen vers fra Bibelen og et forslag til en god gjerning som leseren kan utføre overfor et medmenneske.

Positive overraskelser

– Dette er en bok for alle. Jeg tror vi mennesker har det i oss at vi både har lyst til å reflektere over livet og til å gi. Hvis hver og en kan gjøre litt godhet i hverdagen, tror jeg det vil gi veldig mye tilbake til en selv. Overraskelse handler om å gi det videre. Det handler ikke om et ønske om gjengjeld. Den gleden man kjenner ved å få en positiv overraskelse, skal ikke resultere i at en gir noe tilbake til giveren. Man kan heller bli inspirert til å gi noe videre til en ny person. Slik blir bevegelsen som ringer i vann. Gratis, i tråd med Gud selv, forteller Magne Lunde.

Hvorfor fullkorn?

– Fullkorn er korte innholdsmettede setninger som vekker undring og ettertanke. De er til å tygge på, en må bruke litt tid på å fordøye dem, forklarer Lunde.

– Fullkornene har en sterk sammenheng med tanken om positive overraskelser. Når en gir en overraskelse, møter en kanskje åpenhet og vil gjerne si noe til den som er mottakeren. Det gir en fin anledning til å sette ord på hvorfor du gjorde denne overraskelsen. Det kan være uten noen spesiell anledning eller grunn. Rett og slett bare for å sette pris på et annet menneske for den det er.  Ideen var å bruke fullkornene i en slik sammenheng. Å gi en god overraskelse åpner opp for å gi en forklaring på hvorfor du utførte den overraskende handlingen.

Må fordøyes

– Jeg begynte med å lage verbale gullkorn, men etter hvert var det en liten jente som brukte ordet fullkorn om dette, og jeg likte det begrepet bedre.

Et gullkorn treffer spikeren på hodet, men et fullkorn krever at du tar tak i hammeren selv for å slå spikeren helt inn, for å gjøre fullkornet til ditt eget. Det er ingen fasitsvar på hva betydningen av et fullkorn er. Det er individuelt. Det skal jobbes med, tygges og fordøyes. Du kan hente ut det som er til beste for deg, foreslår Lunde.

Innskytelser

– Jeg har tro på å handle på innskytelser. Det er fint å være åpen, ettersom jeg tror slike innskytelser kan komme fra Gud. En gang fikk jeg det over meg at jeg skulle sende tusen kroner til en dame jeg visste hadde litt dårlig økonomi. Jeg gjorde det. Etterpå fikk jeg vite at samme dag som hun mottok pengene, hadde hun vært hos legen og fått foreskrevet en del dyre medisiner. Hun hadde ikke råd til de medisinene akkurat da, og prislappen var nettopp tusen kroner. Jeg må si at da jeg sendte disse pengene, strittet det litt imot inni meg. Jeg er nemlig også veldig opptatt av at man skal være sensitiv for hvordan mottakeren opplever å få en overraskelse.

– Jeg tenker at dette er Guds måte å bekrefte at han er med. Det trenger ikke være så store handlinger heller, en hyggelig melding eller et å gå på uventet besøk. Det blir nok litt ambisiøst å skulle gjøre en overraskelse hver eneste dag, forslagene i boken er bare tips. Det viktigste er egentlig de ideene og tankene en får selv. Prosessen er viktig. Boken er en idebank som kan brukes som et friminutt i hverdagen.

Frykt og bekymring

– Frykt og bekymring er de viktigste tingene som kan hindre oss i en kommunikasjon og ledelse av Gud, sier Lunde

I 2004 var han gjennom en større ansiktsoperasjon. Han ble minnet om konsekvensene av ulykken som gjorde at han ble blind. På den tiden leste han en bok om Gud som overraskelsenes Gud. På ett tidspunkt mens han var midt i boka, ble han grepet av en enorm, altomfattende frykt.

– Jeg er ikke typen til å få slik angst, og like plutselig som den sterke, intense frykten kom over meg, kom gleden og lettelsen når den slapp taket. Det var som om Gud på en fysisk måte ville vise på kroppen min hva han er i stand til å gjøre med frykt og bekymring som vi bærer på, bare vi kommer med det til han. Da sto tanken helt klart i hodet mitt: Magne, du har en oppgave med å overraske på positive måter som vekker undring og ettertanke! Dette hadde jeg fått for å spre det videre, en stille bevegelse som kalles Overraskelse.

– Men det er også slik at når du er mest sårbar, er du kanskje også mest disponibel og lydhør overfor Gud. Det er noe i det at Gud er den sterke som har mye å gi oss, også kan en selv bli stående i veien om en føler seg veldig sterk. Om alle ting i livet fungerer og en selv har alle svarene, kan det hende man ikke er så lydhør.

– Gud gjorde det totalt overraskende og helt uventede ved å sende Jesus, slik at vi kan få evig liv. Det er helt gratis å ta imot. Det er Gud som er overraskelsens Gud, sier Lunde.