Kunsten å leve – med sorgen som bakteppe

Av Odd J. Eidner

«Jeg møter ofte mennesker i krise og sorg. Mange ganger blir jeg sterkt berørt av dem og det de må gå gjennom av sorg og smerte. Noen ganger har jeg tenkt: Hvordan kommer livet til å bli for disse menneskene? Dette skriver Odd Eidner i forordet til boka Kunsten å leve – med sorgen som bakteppe. Med eksempler fra sitt eget liv gir han oss et innblikk i det mangfoldige landskapet som kalles Livet. Boka består av 50 kapitler, som inneholder mange ulike fortellinger. De fleste er nyskrevne men noen av dem har først stått på trykk som kronikker i Bodø-magasinet «Bodø Nu». Det er også tatt med noen av de beste fortellingene fra de andre bøkene Eidner har skrevet. Slik kan denne boka også leses som en fortsettelse av hans første bok Den doble sorgen. Som i de andre bøkene har han først dyppet pennen i tårer – både sine egne og andres.

Innlest hos KABB av Per Kristian Tovsrud

Tid: 4 timer og 58 minutter

Finn boken i lydbiblioteket her boknummer 803696