Barne – og familieleir

Aktivitetsleir med viking-tema for hele familien. Barn og voksne deltar sammen i godt tilrettelagte aktiviteter.

 

Hvordan var det å leve i vikingtiden? Hvordan føles det å være på et vikingskip?

Vi i KABB ønsker å formidle gode opplevelser til barn og familier som har ett eller flere medlemmer med synshemming. Her får hver og en aktiviteter på sitt nivå, og små og store opplever utfordringer og mestring sammen.

Leiren finner sted på stiftelsen Signos områder i Andebu i Vestfold. Der gir Signo ellers i året tilrettelagte tilbud for døve og døvblinde. Områdene er skjermet og godt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og vi tilpasser spesielt for synshemmede.

Vi har samlinger i verdens eneste sansekirke Tomaskirken, og den tilhørende Tomaskafeen. Vi vil ha gode aktiviteter knyttet til vikingliv og alle får gå ombord i et ekte vikingskip. Dette blir en inspirerende leir for både voksne og barn.

La barna få stimulert nysgjerrigheten med sommeropplevelser utenom det vanlige.

Tid: 5. – 9. august
Pris: kr 1000 per person
makspris per familie kr 4000,-

Leiren har plass til 30 deltakere inkludert ledere fra KABB.

Påmelding til KABB på telefon 69 81 69 81 eller e-post: kabb@kabb.no

Digitalt påmeldingsskjema her.