Generalforsamling og Nordisk konferanse 2019 med Program

Sole Gjestegård ligger ved Krøderen. Her samles synshemmede fra hele Norden i sommer.

 

KABB inviterer til generalforsamling og Nordisk konferanse tirsdag 30. juli til søndag 4. august. Vi starter med generalforsamlingen, og torsdag kveld slutter deltakere fra de andre nordiske landene seg til oss. Du kan delta alle dagene, bare på generalforsamling eller bare på Nordisk konferanse.

Arrangementene finner sted på Sole Gjestegård, som ligger vakkert til ved Krøderen.

Saksliste for generalforsamlingen blir sendt til alle medlemmer i juni. Har du forslag til lovendringer eller saker du ønsker å få på dagsorden, må dette være sendt inn før 31. januar.

Programmet

Alle dager starter med bønnesamling for dem som ønsker å delta før frokost. Det serveres lunsj, ettermiddagskaffe, middag på kvelden og en enkel bevertning etter kveldssamlingene.

PROGRAM GF-NK – uten bilder stor

 

Generalforsamling

Tirsdag:

Avreise med buss fra Oslo Bussterminal kl. 15. Dere som vil være med bussen på strekningen Kristiansand – Oslo får individuelle avgangstider fra nærmeste stopp. Vi ankommer Sole ca. kl. 17.

Middag kl. 18 og deretter kveldsprogram: «Veien videre – nye utfordringer til KABB. Innspill fra omverdenen.» Kveldstanker.

Onsdag:

Bibelhalvtime med Magne Bjørndal.

Generalforsamlingen starter kl. 10.30 og varer hele dagen, avbrutt av lunsj.

Kveldssamling med bl.a. fortelleren Hege Eidsæter.

Torsdag:

Bibelhalvtime med Asbjørn Gabrielsen.

Generalforsamlingen fortsetter kl. 10.30. I dag er det bl.a. valg på nytt styre.
Lunsj kl.14.
Mens deltakerne til Nordisk konferanse kommer, er det tid til pat med nye og gamle venner, eller kanskje en rusletur.

Nordisk konferanse

Torsdag

Konferansen åpner med middag og kveldssamling med innslag fra hele Norden.

Fredag og lørdag:

Bibeltimer med Benedicte Aass: «Nåden er din dagligdag».

Temaet er hentet fra en salme av den danske dikterpresten Johannes Møllehave, som er vår leirsang i år. Benedicte Aass er prest og selv synshemmet.

Etter lunsj tilbyr vi utflukter med båt på Krøderen, besøk til eventyrhuset Villa Fridheim og tur til det norske fjellet – tempoet tilpasser vi til den enkelte.

Kveldssamling fredag: «Når eventyr er virkelighet. Fortellinger om livet.»

Lørdag kirkeforestilling: «Nåden er, når alt er tapt, å få alt tilbake.»

Søndag:

Gudstjeneste med bl.a. Benedicte Aass.

Avreise etter lunsj. Beregnet ankomst til Oslo kl. 16.00.

Detaljert program sendes påmeldte og legges ut på kabb.no.

Priser og påmelding

Påmeldingsfrist er 1. juni. Prisene nedenfor gjelder ved påmelding før 1. mai. Deretter øker alle priser med 250 kroner.

Generalforsamling + Nordisk konferanse

Dobbeltrom 3.500,- (pr. person) /Enkeltrom 4.200,-

Prisen inkluderer fellesreise i buss t/r Oslo. Det er også mulig å kjøpe plass på bussen som starter i Kristiansand og tar med seg passasjerer langs kysten nordover mot Oslo.

Priser for bare generalforsamlingen:

Dobbeltrom 2.250,- (pr. person)/ Enkeltrom 2.650,-

Priser for bare Nordisk konferanse:

Dobbeltrom 2.800,- (pr. person)/ Enkeltrom 3.400,-

Ledsagere og barn under 16 år betaler halv pris. Ved påmelding etter 1. mai øker alle priser med 250 kroner.

Avmeldingsgebyr

Hvis du melder deg av etter 1. juli, må du betale 50% av deltakeravgiften. KABB er ansvarlig for kostnadene overfor gjestegården, og trenger derfor å dekke disse kostnadene. Hvis avmelding skjer pga. sykdom, vil man som oftest få dette tilbake på egen reiseforsikring.

Du kan melde deg på ved å ringe KABB på tlf. 69816981, e-post: kabb@kabb.no, eller her på nettsiden vår.

 

 

Tirsdag 30. juli

Kl 18:00  Middag

Kl 19:30  ”Veien videre – nye utfordringer til

                KABB. Innspill fra omverdenen”   

Kl 21:00  Lett servering i lobby m/quiz

Kl 21:30  Kveldstanker

 

Onsdag 31. juli

Kl 08:00  Morgenbønn

Kl 08:30  Frokost

Kl 10:00  Bibelhalvtime

Kl 10:30  Generalforsamling starter

Kl 14:00 Lunsj

Kl 15:30  Generalforsamlingen fortsetter

Kl 18:00  Middag

Kl 19:30  Kveldssamling

Kl 21:00  Lett servering i lobby m/quiz

Kl 22:00  Kveldstanker

 

Torsdag 1. august

Kl 08:00 Morgenbønn

Kl 8:30 Frokost

Kl 10:00 Bibelhalvtime

Kl 10:30 Generalforsamlingen fortsetter

Kl 14:00 Lunsj

Fritid frem til våre venner fra Sverige og Danmark kommer

 

 

 

 

 

NORDISK KONFERANSE 2019

Sole Gjestegård

Tema: Nåde

Torsdag 1. august

Kl 18:00 Middag

Kl 19:30 Velkomstmøte. Orientering om stedet og konferansens program.  Innslag fra hvert land

Kl 21:00 Lett servering

Kl 21:30 Ord for natten

Fredag 2. august

Kl 08:00-08:25 Morgenbønn – Danmark ansvar

Kl 08:30 Frokost

Kl 10:00 Bibeltime v/Inger Benedicte Aass

Tema: Nåden er din dagligdag

Mulighet for samtale om bibeltimen

Kl 12:00 Lunsj

Kl 13:30-16/17:00 Fjelltur

Vi kjører buss til Norefjell Ski&Spa, og går på turvei derfra. Mulighet for kort eller lang tur. Kaffeservering

Kl 18:00 Middag

Kl 19:30 ”Når eventyret er virkelighet. Fortellinger om livet”. Fra Bibelen og eventyrboka.

Kl 21:00 Lett servering og Ord for natten

Lørdag 3. august

Kl 08:00-08:25 Morgenbønn – Sverige har ansvar

Kl 8:30 Frokost

Kl 10:00 Bibeltime v/Inger Benedicte Aas

Tema: Nåden er at være

Mulighet for samtale om bibeltimen

Kl 12:00 Lunsj

Kl 13:30-16.00 Utflukt

Vi besøker eventyrhuset Villa Fridheim

Kl 16:00 Kaffeservering

Kl 17:30 Middag

Kl 19:00  Kirkeforestilling i Olberg kirke

Tema: Nåden er, når alt er tapt, å få alt tilbake

Muntlig fortelling, dikt, solosang og fellessang

Kirken ligger like ved Sole Gjestegård. 10 min. gange.

Kl 20:30 Lett servering

Kl 21:00 Deltagernes aften – Danmark har ansvaret

Søndag 4. august

Kl 08:30  Frokost

Kl 11:00  Gudstjeneste

Kl 13:00  Lunsj

Kl 14:00 Avreise